Inschrijven:

 

Lidgeld : 45 € (jaarlijks)

(Kinderen van 3 tot 12 jaar 25€ jaarlijks)

Ons boekingsjaar loopt van 1 Mei tot 30 April het daaropvolgend jaar, U kan op elk moment lid worden.

Lidgelden worden elk jaar hernieuwd op voor 1 Mei.

Inbegrepen:

*Verzekering 

*Deelname stoeten

*Kostuum Stoeten ( onder voorbehoud )

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ere-lid : 30€ (jaarlijks)

Steunend Lid : 15€ (jaarlijks)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Verenigingsmedaille: 20€ (alleen voor leden)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lidgeld kan worden betaald aan onze bestuursleden:

Peter Bervoets Voorzitter: +32 (0) 499 / 737.824

Jens Haccour Secretaris: +32 (0) 472 / 077.867

 Je mag het verschuldigd bedrag storten op BE44 7370 4920 8345, BIC GEBABEBB 
met vermelding  naam + adres+" Carnaval Staden 2020/2021 ".

Druk onderstaand bedrag af en bezorg deze bij het secretariaat.

Leden Inschrijving Goed
PDF – 219,8 KB 179 downloads